สร้างแบรนด์อาหารเสริม เริ่มต้นอย่างไรดี

เชื่อว่าเมื่อคนเรายังรักตัวเองและต้องการดูแลสุขภาพ การเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทอาหารเสริม หรือมีแบรนด์สินค้าประเภทอาหารเสริมเป็นของตนเอง เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด และการเป็นเจ้าของแบรนด์ในยุคนี้ยังไม่ใช่เรื่องยาก แต่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ คงต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมและความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการ ส่วนการสร้างแบรนด์อาหารเสริม เริ่มต้นอย่างไรดี บทความนี้มีคำตอบค่ะ

สร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง เริ่มต้นอย่างไรดี

สำหรับผู้ประกอบการ การสร้างแบรนด์สินค้าหรือมีแบรนด์ธุรกิจเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่ว ๆ ไป หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า ดังนี้

  • ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ ต้องเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของตลาดให้ดีก่อน เพราะเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ กรณีรู้ว่าสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการหรือผลิตออกมาแล้วตอบโจทย์ความต้องการตลาด ก็จะต้องพิจารณาในเรื่องอื่น ๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญไม่น้อยไปกว่าความต้องการด้านตลาด
  • ความรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึงมีความรู้และมีความรักความสนใจในแบรนด์สินค้าที่ต้องการลงทุนมากน้อยเพียงใด
  • ต้องหาความรู้จากคนสำเร็จ เพื่อนำมาเป็นต้นแบบหรือประยุกต์แนวคิดและวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารแบรนด์ธุรกิจของเรา ซึ่งการเตรียมตัวในข้อนี้เปรียบเสมือนมีเส้นทางลัดไว้ให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น
  • ต้องรู้จักการสร้าง connection หรือสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้คน เพื่อพัฒนาตัวเองให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้เราได้เรียนรู้จากคนเก่ง หากไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้การสร้าง connection
  • เรียนรู้เทคนิคหรือมีกลยุทธ์การทำธุรกิจในแบบที่เป็นตัวเรา ถึงแม้สินค้าและบริการไม่แตกต่างเพียงเรามีเคล็ดลับหรือกลยุทธ์ที่เหนือกว่าก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วกว่า ได้เช่นกัน

การสร้างแบรนด์อาหารเสริม ควรรู้อะไรบ้าง

ปัจจุบันการสร้างแบรนด์อาหารเสริม ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก และไม่จำเป็นต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง เพราะมีบริษัทรับผลิตให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการคิดค้นสูตร การออกแบบหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการลงทุนไม่สูง แต่ก่อนสร้างแบรนด์อาหารเสริม ผู้ประกอบการควรมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

การเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริม ก่อนมีแบรด์หรือสั่งผลิตสินค้า ผู้ประกอบการควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างเข้าใจเสียก่อน เนื่องจากอาหารเสริมมีหลายประเภท เช่น อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมบำรุงผิว อาหารเสริมบำรุงสมอง อาหารเสริมลดน้ำหนัก การเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้ สำหรับคนที่ยังไม่กล้าลงทุนมากนัก สามารถเลือกผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้มากที่สุดก่อนเป็นลำดับแรก แล้วค่อยพัฒนาหรือผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ เพิ่มภายหลัง

  1. สำรวจตลาดและกลุ่มลูกค้าที่เราสนใจ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีหลายประเภท แม้จะมีงบประมาณในการลงทุน แต่เพื่อเรียนรู้การตลาดและเทคนิคการบริหาร ควรสำรวจตลาดและกลุ่มลูกค้าที่เราสนใจก่อน เช่น กลุ่มวัยรุ่น ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพ เพื่อผลิตอาหารเสริมให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด

  1. เลือกบริษัทรับผลิต

ปัจจุบันบริษัทรับผลิต หรือโรงงานผลิตอาหารเสริม มีบริการแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ไม่จำเป็นต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง ได้แก่ การเลือกบริษัทรับผลิต ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของเรา เช่น รับจดแจ้ง อย. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการตลาด และที่สำคัญเป็นบริษัทที่มีผลงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ผลิตเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมส่งขายต่างประเทศ

  1. เตรียมพร้อมด้านเงินทุน

แม้การผลิตสินค้าเพื่อสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง จะใช้เงินลงทุนไม่มากเหมือนกับการมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมโดยการศึกษางบประมาณและจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในการลงทุน นอกจากเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทรับผลิต ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการอย่างครอบคลุมด้านการตลาด  ทั้งออกแบบและดีไซน์บรรจุภัณฑ์ จัดหาและจัดส่งสินค้าให้จนถึงร้านหรือคลังสินค้า ก็ยังต้องมีเงินงบประมาณที่ต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอีกด้วย

  1. เตรียมการวางแผนด้านการตลาด

การวางแผนด้านการตลาด เป็นความรู้ที่ผู้ประกอบการต้องมี หรือจัดหาทีมที่ปรึกษาด้านการตลาดไว้ล่วงหน้า เพราะความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับความสำเร็จด้านการตลาดเป็นหลัก เพราะไม่เฉพาะการสร้างยอดขายเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการวิเคราะห์คู่แข่งด้านการตลาดอีกด้วย

การสร้างแบรนด์อาหารเสริม เพียงเราเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านก็สามาถเริ่มต้นธุรกิจได้แล้ว เพราะการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่มีสูตรความสำเร็จที่แน่นอนตายตัว สำหรับคนที่กำลังสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง เพียงเชื่อมั่นว่าเราทำได้ โอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจก็เป็นไปได้และไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราค่ะ

Tags

Comments are closed