อาหารเสริมเพื่อสุขภาพคืออะไร? ควรรับประทานหรือไม่?

อาหารเสริมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่ เนื่องมาจากสารอาหารและวิตามินบางประเภท ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ จึงจำเป็นที่จะต้องรับมาจากอาหารที่รับประทานอยู่ทุกวัน แต่การรับประทานอาหารของคนรุ่นใหม่ที่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบ อาจจะไม่เพียงพอและไม่สมดุล ดังนั้นอาหารเสริมจึงกลายมาเป็นตัวช่วยสำคัญ แต่ก็มีใครหลาย ๆ คนสงสัยว่าอาหารเสริมจะทำให้อันตรายหรือไม่ และควรรับประทานในปริมาณแค่ไหน จึงจะถือว่าถูกต้อง

ทำความรู้จักกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

อาหารเสริมจะมีความหมายโดยตรงตามชื่อ เพราะเป็นอาหารที่เสริมจากการรับประทานอาหารหลัก โดยส่วนมากแล้วจะทำออกมาในรูปแบบเม็ดที่รวมทั้งวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายไว้ในหนึ่งเดียว เมื่อรับประทานแล้วทุกคุณค่าจะเข้าไปเสริมสุขภาพทันที ซึ่งอาหารเสริมหรือ Dietary Supplement และยังมีอีกหนึ่งชื่อคือ Nutritional Supplement จะมาในรูปแบบของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีวัตถุประสงค์ด้านการเสริมสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายสามารถรับสารอาหารได้อย่างเพียงพอ

ช่วยทำให้กระบวนการทำงานของร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ซึ่งอาหารเสริมที่ถูกรับประทานกันอยู่ในปัจจุบัน จะมีทั้งสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนจำเป็นของร่างกาย โปรตีน ไฟเบอร์ และรวมไปถึงกลุ่มสมุนไพรต่าง ๆ ด้วยการมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้านการเสริมสุขภาพ จึงไม่ถูกจัดให้เป็นกลุ่มของยาป้องกันหรือยารักษาโรคแต่อย่างใด ทั้งยังต้องมีการถูกตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวด

พร้อมการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้ถูกต้อง จึงจะสามารถออกจำหน่ายได้ตามปกติ เพื่อทำให้ผู้บริโภคทุกคนได้รับความปลอดภัยต่อการรับประทานอาหารเสริมมากที่สุด ซึ่งอาหารเสริมทุกประเภทจะขึ้นตรงกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเท่านั้น จึงจะจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจะถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ

  • กลุ่มของอาหารเสริมสำหรับดูแลสุขภาพ
  • กลุ่มอาหารเสริมผิวพรรณ
  • กลุ่มอาหารเสริมสำหรับดูแลรูปร่างและลดน้ำหนัก
  • กลุ่มอาหารเสริมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของสมองกับระบบประสาท
  • กลุ่มอาหารเสริมเฉพาะทาง เช่น อาหารเสริมสำหรับเพศหญิง อาหารเสริมสำหรับเพศชาย และอาหารเสริมของผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ

รับประทานอาหารเสริมอย่างไรให้เหมาะสม

การรับประทานอาหารเสริมไม่ได้ช่วยในด้านการเสริมสุขภาพร่างกาย หรือเรื่องต่าง ๆ ที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังสามารถทำร้ายสุขภาพได้ด้วย ถ้าการรับประทานไม่เหมาะสมต่อร่างกายของแต่ละบุคคล ดังนั้นก่อนจะรับประทานอาหารเสริมจึงควรต้องประเมินดูสุขภาพโดยรวม โรคที่เป็นอยู่ และการใช้ชีวิตประจำวัน ก่อนที่จะเลือกซื้อมารับประทาน ถ้าสามารถพบแพทย์ได้จะดีที่สุด เพราะจะได้รู้ว่าคุณควรหรือไม่ควรรับประทานอาหารเสริมประเภทใด โดยจะมีวิธีการรับประทานอาหารเสริมให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่คุณควรรู้ คือ

  • ก่อนการรับประทานอาหารเสริมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรรับประทานก่อนมื้ออาหารหลักประมาณ 30 นาที
  • ถ้าเป็นอาหารเสริมรับประทานหลังอาหาร ควรรับประทานหลังมื้ออาหารหลักทันที หรือไม่ควรเกินไปกว่า 15 นาที และอาหารเสริมบางประเภทอาจแนะนำให้รับประทานไปพร้อมอาหาร จึงควรทำตามที่ผลิตภัณฑ์ได้แนะนำไว้อย่างเคร่งครัด
  • อาหารเสริมก่อนนอน ควรมีการรับประทานก่อนจะเข้านอนจริงประมาณ 15-30 นาที

ผู้ที่เหมาะต่อการรับประทานอาหารเสริม

สำหรับผู้ที่เหมาะสมต่อการรับประทานอาหารเสริม คือ ผู้ที่ขาดสารอาหาร, ขาดวิตามิน หรือมีปัญหาร่างกายขาดแร่ธาตุ รวมไปถึงการบริโภคอาหารในแต่ละวันที่ไม่สมดุล นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ การมีโรคเรื้อรังและภูมิคุ้มกันต่ำ นอกจากนี้ยังมีส่วนของอาหารเสริมประเภทความงามในเรื่องของผิวพรรณและรูปร่าง จะเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและวัยผู้ใหญ่ที่ต้องการเสริมสุขภาพทำให้ผิวพรรณมีความสดใส พร้อมทำให้รูปร่างและน้ำหนักอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนในวัยรุ่นหรือวัยเรียนจะเหมาะสำหรับอาหารเสริมสำหรับการกระตุ้นด้านการเจริญเติบโต บำรุงสมอง เพิ่มความสูง และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

การเลือกใช้อาหารเสริมจะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ แต่จำเป็นจะต้องเลือกให้เหมาะสมและตรงความต้องการของร่างกายมากที่สุด พร้อมการรับประทานตามแพทย์แนะนำ หรือการรับประทานต่อเนื่องที่ 3-6 เดือน แล้วหยุด 3-6 เดือนเท่ากัน เพื่อทำให้ร่างกายได้ขับของเสียหรือสารตกค้างที่มาจากอาหารเสริมออกให้หมดก่อน แล้วจึงค่อยกลับมารับประทานใหม่อีกครั้ง

Tags

Comments are closed