อาหารเสริม กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความหมายที่ถูกต้องคือไม่ใช่ยา แต่เป็นอาหารจากธรรมชาติที่ต้องรับประทานเสริมเป็นพิเศษจากมื้ออาหารหลัก เพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารครบถ้วนและสิ่งสำคัญต้องได้รับอย่างสมดุลตามที่ร่างกายต้องการ เพราะหากร่างกายได้รับสารอาหารแต่ละชนิดน้อยหรือมากเกินไป ก็อาจเป็นปัญหาต่อสุขภาพได้ อาหารเสริม จึงควรกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์บทความนี้มีคำตอบ

อาหารเสริม กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีหลายประเภท และหลากหลายรูปแบบ เช่น อาหารเสริมชนิดแคปซูล ใยอาหารอัดเม็ด ใยอาหารสำหรับชงหรือโรยในอาหาร แบบซอฟเจล แคปซูลเซลลูโลส อาหารเสริมรูปแบบผง และรูปแบบของเหลว การรับประทานจึงน้องจากเรื่องของความสะดวกในการเลือกซื้อแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับวิธีรับประทานเพื่อให้ได้ประโยชน์อีกด้วย เช่น

 1. เลือกอาหารเสริมให้เหมาะกับปัญหา

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ทำให้เหมาะกับการรับประทานและปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เช่น อาหารเสริมประเภทบำรุงสุขภาพ อาหารเสริมประเภทที่มีคุณสมบัติช่วยต้านหรือป้องกันโรคต่าง ๆ อาหารเสริมบำรุงสมองสำหรับ คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุและเด็กที่อยู่ในวัยเรียน อาหารเสริมประเภทควบคุมน้ำหนัก หรือลดน้ำหนัก และ อาหารเสริมบำรุงผิวขาว ที่ช่วยบำรุงดูแลผิวพรรณ ชะลอวัย ช่วยให้ผิวกระชับไม่เหี่ยวย่นและแลดูอ่อนกว่าวัย การรับประทานให้ได้ประโยชน์ จึงควรรู้ปัญหาหรือความต้องการของตนเองเสียก่อน เพื่อเลือกอาหารเสริมให้เหมาะกับปัญหา

 1. รู้วิธีรับประทานอย่างถูกต้อง

การรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งมีหลากหลายประเภท และหลายรูปแบบ วิธีรับประทานก็จะแตกต่างกันไป เช่น รับประทานก่อนนอน หลังอาหาร หรือรับประทานก่อนอาหาร หลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมชนิดแคปซูล ใยอาหารอัดเม็ด ใยอาหารสำหรับชงหรือโรยในอาหาร แบบซอฟเจล แคปซูลเซลลูโลส อาหารเสริมรูปแบบผง และรูปแบบของเหลว มีวิธีรับประทานที่ถูกต้องดังนี้

 • อาหารเสริมก่อนอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทนี้ ควรรับประทานก่อนอาหาร อย่างน้อย 30 นาที
 • อาหารเสริมประเภทรับประทานหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันทีและไม่ควรนานเกิน 15 นาทีหลังจากรับประทานอาหารแล้ว หรือสามารถรับประทานไปพร้อมกับอาหารได้เช่นกัน
 • อาหารเสริมก่อนนอน เป็นประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ควรรับประทานก่อนเข้านอน 15 นาที

 1. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้มาตรฐาน

การรับประทานอาหารเสริมให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรเสริมประเภทใด ควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ เป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แสดงฉลากถูกต้อง มีเลขสารบบอาหาร และอ่านฉลากข้างบรรจุภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน ก่อนรับประทานอาหารเสริมแต่ละประเภทควรรู้ว่ามีข้อห้ามอะไรบ้าง เช่น โรคประจำตัวของผู้บริโภค รวมถึงการเลือกซื้อจากร้านที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้ มีฉลากภาษาไทย บ่งสาระสำคัญครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีใบจดแจ้งเป็นเลข 10 หลัก วันเดือนปีที่ผลิต และวิธีใช้ เป็นต้น

แนวทางการรับประทานอาหารเสริม ให้ปลอดภัย

 1. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ที่ต้องการรับประทานอาหารเสริมประเภทต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะอาหารเสริมประเภทนั้น ๆ อาจมีผลข้างเคียงต่อยาที่ต้องรับประทานอยู่เป็นประจำ
 1. ไม่ควรบริโภคอาหารเสริมแทนการใช้ยารักษา หรือรับประทานร่วมกับยารักษาโรคชนิดอื่น ๆหากไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 1. ก่อนรับประทานอาหารเสริมชนิดใด ควรพิจารณาและขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญก่อน เช่น ความเหมาะสมต่อสภาพร่างกายของผู้ที่ต้องการรับประทาน ความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ วิธีการ ปริมาณ และระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการรับประทานอาหารเสริมชนิดนั้น ๆ
 1. อ่านข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เกี่ยวกับชนิดของอาหารเสริม ส่วนผสมในอาหารเสริม และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริโภค เช่น วิธีรับประทาน ข้อห้าม และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
 1. หลีกเลี่ยงการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากคำแนะนำ เชิญชวนหรือโฆษณาเกินจริงและควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากร้านจำหน่ายที่มีหน้าร้านหรือมีหลักแหล่งที่แน่นอนเท่านั้น

การรับประทานอาหารเสริมให้ได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารจากธรรมชาติที่ให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย หรือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมารับประทานควบคู่กับอาหารมื้อหลัก หากบริโภคมากเกินไปหรือน้อยไป ก็อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ การรับประทานที่ได้ทั้งประโยชน์และปลอดภัยควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

Tags

Comments are closed