โรงงานรับผลิตอาหารเสริมหอมจันทร์โอสถ
รูปแบบอาหารเสริมที่ผลิต

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบตอกเม็ด (Tablet , Pill)

รับผลิตอาหารเสริมรูปแบบเม็ด ตอกเม็ด อัดเม็ด เป็น Tablet หรือ Pill หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า และตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของเม็ดผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบแคปซูล (Capsule)

รับผลิตอาหารเสริมรูปแบบเม็ด Capsule ผ่านมาตราฐานอาหารฮาลาล (Halal) หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า และตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแคปซูลเป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบผงชงดื่ม (Powder)

รับผลิตอาหารเสริมรูปแบบผงชงดื่ม (Powder Supplement) สามารถบรรจุใส่ขวดหรือซองได้ตามความต้องการของลูกค้า และตามความเหมาะสมของชนิดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผงผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริมแบบ Powder 

 1. asdfasf
 2. asdfasdf
 3. asdfasedf
 4. asdffdfds
 • รับผลิตอาหารเสริมแบบซอฟเจล (Soft Gel)

รับผลิตอาหารเสริมรูปแบบซอฟเจล (Soft Gel) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีอายุการเก็บรักษาได้นานตามความต้องการของลูกค้า และตามความเหมาะสมของรูปแบบของเหลวในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพขของเหลวในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบเคี้ยว (Chewable)

รับผลิตอาหารเสริมแบบเคี้ยว (Chewable) มีให้เลือกหลากหลายรสชาติเหมือนขนมขบเคี้ยว เป็นเม็ดหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และตามความเหมาะสมของน้ำหนักผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบน้ำ (Functional Drink)

รับผลิตอาหารเสริมแบบน้ำ (Functional Drink หรือ Shot Drink) ผลิตลงขวดได้หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบน้ำเป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบเม็ดฟู่ ผงฟู่ (Effervescent Tablet)

รับผลิตอาหารเสริมแบบเม็ดฟู่ ผงฟู่ (Effervescent Formula Supplement) แบบผง หรือ แบบเม็ด แบบละลายฟู่ในน้ำ ผลิตได้หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า และตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบเม็ดฟู่ ผงฟู่เป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบอมใต้ลิ้น (Sublingual)

รับผลิตอาหารเสริมแบบอมใต้ลิ้น (Sublingual Formula Supplement) บรรจุลงแผงบริสเตอร์และขวด ผลิตได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และตามความเหมาะสมของขนาดซองผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบผงกรอกปาก(Slim Shot)

รับผลิตอาหารเสริมแบบผงกรอกปาก (Slim Shot) หรือใส่ซอง (Sachet) หลากหลายขนาด ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า และตามความเหมาะสมของขนาดซองผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบเยลลี่ (Yelly)

รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบเยลลี่ (Yelly Supplement) สามารถแต่งกลิ่นและปรับรสชาติของเยลลี่ (Yelly) ได้ตามความต้องการของลูกค้า และตามความเหมาะสมของชนิดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรูปแบบเยลลี่ (Yelly) ที่เหมาะกับกลุ่มตลาดครอบครัวที่ใส่ใจสุขภาพของเด็ก โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเยลลี่ (Yelly) เป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบกัมมี่ (Gummy)

รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบกัมมี่ (Gummy Supplement) เหมือนผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ที่ได้จากการนำสารที่ทำให้เกิดเจล สามารถปรับแต่งกลิ่นและปรับรสชาติของกัมมี่ (Gummy) ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และตามความเหมาะสมของชนิดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรูปแบบของกัมมี่ (Gummy) ที่เหมาะกับกลุ่มตลาดครอบครัวที่ใส่ใจสุขภาพของเด็ก โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกัมมี่ (Gummy) เป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

 • รับผลิตอาหารเสริมแบบเจลลี่สติ๊ก (Jelly Stick)

รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบเจลลี่สติ๊ก (Jelly Stick Supplement) ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เร่งรีบ ให้สามารถทานได้สะดวก และพกพาง่าย รสชาติอร่อย ซึ่งสามารถปรับแต่งกลิ่นและปรับรสชาติเจลลี่สติ๊ก (Jelly Stick) ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และตามความเหมาะสมของชนิดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรูปแบบเจลลี่สติ๊ก (Jelly Stick) ที่เหมาะกับกลุ่มตลาดครอบครัวที่ใส่ใจสุขภาพของเด็ก โดยมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเจลลี่สติ๊ก (Jelly Stick) เป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

 

 

 

 

Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *