จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ในนครอู่ฮั่นประเทศจีน จนทำให้องค์การอนามัยโลกต้องประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพราะเป็นโรคที่มีการระบาดไปทั่วและทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ ส่วนวิธีป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสควรทำอย่างไร บทความนี้มีความรู้เกี่ยวกับ กระชายขาว สมุนไพรต้านโควิด-19 มาแนะนำ ค่ะ