การใช้ชีวิตประจำวันอาจทำให้เราต้องรับสารพิษ สารเคมีต่าง ๆ และสารที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย จนทำให้เกิดการตกค้างและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา จุดนี้เองจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อการล้างสารพิษหรือที่เรียกกันว่าอาหารเสริมสูตร Detox เพื่อทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น ซึ่งทางหอมจันทร์โอสถรับผลิตอาหารเสริมล้างสารพิษที่มีคุณภาพและคุณสามารถไว้วางใจได้แน่นอน