สำหรับผู้สูงอายุ การได้รับวิตามินเสริมจะช่วยทำให้ร่างกายสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปได้ทันเวลา จึงลดความเสื่อมของอวัยวะภายในได้มากขึ้น พร้อมทำให้สุขภาพแข็งแรงและช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกที่สดใสและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข พร้อมด้วยอายุที่ยืนยาวกับสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมออีกด้วย